Inovatívny
závesný systém

Pod pojmom "High Corrosion Protection" - HCP ponúkame optimálnu protikoróznu ochranu rôznych spojovacích prvkov. Ide tu o špeciálne nanášacie postupy s rovnakým účelom. Sikla Vám ponúka na rozličné upotrebenia pri koróznych kategóriach ≤ C4 podľa normy DIN EN ISO 12944 individuálnu vyvinutú koróznu ochranu s nasledujúcimi náterovými systémami:

  • Žiarozink (zinkové, kusové) podľa normy DIN EN ISO 1461 príp. normy DIN EN ISO 10684
  • Vysoká protikorózna odolnosť je tvorená lamelovým nanášaním zinku podľa normy DIN EN 13858 príp. normy DIN EN ISO 10683
  • Inovatívne zinkovo-niklové povrchové nanášanie

Ochranný účinok všetkých nanesených systémov zodpovedá kvalite osvedčeného žiarového zinkovania ponorom.

Aby sa vybral optimálny nanášací systém, kladieme veľký dôraz na ochranné účinky, funkčnosť produktu (napr. závitové pripojenie), požiadavky trhu a hospodárnosť.

Je potrebné sa vyhnúť kovovému kontaktu medzi HCP a nerezovými produktami. Povrchové pomery plôch HCP a nerezu sú voči sebe dosť nepriaznivé. Pri veľkom zaťažení môže podľa EN ISO 14713-1 dôjsť na povrchu HCP ku korózii.

Pri projektoch so špeciálnymi požiadavkami na protikoróznu ochranu ponúka náš zákaznícky servis v spolupráci s Vami vhodný systém ochrany.