Použitie:

Kompletné riešenie vrátane tlmiacej podložky pre ploché, resp. membránové strechy a takisto na osadzovanie zariadení v uzavretých priestoroch, napr. pivniciach. V kombinácii s prvkami montážneho systému Sikla je možné realizovať ľubovoľné konštrukčné riešenia. Vodopriepustná ochranná gumová podložka zaručuje stabilitu konštrukcie a rovnomerné rozloženie pôsobiacich síl. Pri sklone strechy do 3 % nevyžadujú montážne lišty ani iné prvky systému Sikla osadzované na tieto držiaky kompenzáciu polohy.

Držiak podstavcový sa hodí najmä na upínanie všetkých typov zariadení, agregátov, potrubí, ventilačných kanálov alebo komunikačných vedení.

Na držiak je možné namontovať tieto stavebné profily: klzné uloženia, základové platne, uholníkové konzoly 150/150, kĺby JOI 41 T, výložné konzoly, držiak WBD pre jednoduchú lištu.

Držiaky typu SHB 41-5,41-6,41-7 ponúkajú väčší rozsah sklonu (až 45°) a reguláciu otočenia (až 90°).

K držiaku SHB HCP typ 41-7 je možné pripojiť tiež profil siFramo TP F 80.
Montáž sa vykonáva pomocou 4 skrutiek Formlock FLS F.

Montáž

Tento prvok je možné kombinovať s prvkami montážnych systémov Sikla.

Technické údaje

Stat. E-modul:
odkaz na
DIN 53513

0,8 - 0,9 N/mm2
Dynam. E-modul:
odkaz na
DIN 53513

0,6 - 2,2 N/mm2
Trvalá deformácia tlakom:
DIN 53572
ca. 4,5 %
merané 30 min. po odľahčení
pri 50 % deformácii/
23°C po 72 hodinách
Pevnosť v ťahu:
DIN 53571
0,40 N/mm2 min. hodnota
Predĺženie pri pretrhnutí:
DIN 53571
70 % min. hodnota
Ďalšia pevnosť v ťahu:
DIN 53515
3,4 N/mm2 min. hodnota
Požiarna odolnosť:
DIN 4102
B2

Die systembedingte Haftreibung ist bauseits zu ermitteln. Abhängig von der verwendeten Dachfolie wird der Einsatz einer zusätzlichen Trennschicht empfohlen. Die Lasteinleitung ins Bauwerk ist bauseits zu prüfen.

Materiál:
Oceľ, HCP, vrstvená guma

Typ
L [mm]
a [mm]
b [mm]
D [mm]
SHB 160 164 x 164 65 131 20
SHB 300 304 x 304 65 131 20
SHB 450 454 x 454 65 131 21
SHB 600 604 x 604 65 131 23

Typ
Výška profilu hmax [mm]
Rozmery platne [mm]
SHB 41-1 41 - 62 110 x 110
SHB 41-2 41 - 62 160 x 160
SHB 41-3 41 - 62 350 x 350
SHB 41-5 41 - 41 350 x 350
SHB 41-6 41 - 62 350 x 350
SHB 41-7 41 - 41D 350 x 350

Pre ďalšie technické údaje - pozri ″Držiak WBD″.

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
SHB 1601,3010 113117
SHB 3004,501 113118
SHB 45011,501 113119
SHB 60026,501 113120
     
SHB 41-36,671 439975
SHB 41-56,881 411976
SHB 41-66,971 411978
SHB 41-77,351 411991