Together we build.
siklasicher.
Nerez

Lišta montážna MS VA

Použitie:

Určená k jednoduchému a odbornému vytvoreniu konštrukcií, tam kde je viac potrubí vedľa seba príp. nad sebou. Používa sa aj na predmontáže. Všetky nerezové lišty Sikla systému 41 sú vhodné ako vodiace a nosné lišty pre klzný kus 41 VA.

Obsah dodávky

Dodávané v jednoduchom i dvojitom prevedení. Spájané lišty sú zdvojené nitovaním - tlakom.

Montáž

Všetky nerezové lišty systému 41 majú vnútorné ozubenie a sú mnohonásobne využiteľné a možno ich kombinovať s produktami VA systému Sikla.

Technické údaje

Materiál:
nerez A4, Gruppe gem. abZ Z-30.3-6 Anlage 2

Typ
B/H/s [mm]
Prierezový modul
[cm3 ]
Modul zotrvačnosti
[cm4 ]
Polomer zotrvačnosti
[cm]
27/15/1,25
Wy : 0,27
Wz : 0,65
ly : 0,22
lz : 0,88
iy : 0,55
iz : 1,10
41/21/2,0
Wy : 0,82
Wz : 2,12
ly : 0,92
lz : 4,35
iy : 0,76
iz : 1,65
41/41/2,0
Wy : 2,43
Wz : 3,65
ly : 5,16
lz : 7,48
iy : 1,46
iz : 1,75
41/62/2,5
Wy : 5,54
Wz : 6,27
ly : 17,70
lz : 12,86
iy : 2,10
iz : 1,79
   
41/41/2,0 D
Wy : 7,16
Wz : 7,30
ly : 29,34
lz : 14,96
iy : 2,45
iz : 1,75
41/62/2,5 D
Wy : 17,38
Wz : 12,54
ly : 107,75
lz : 25,71
iy : 3,66
iz : 1,79

Typ
B/H/s [mm]
Prierez. plocha
A
[cm2 ]
Vzdialenosť
e
[cm]
Max. dov.
bodová únosnosť
Fmax [kN]
Dovolený
krútiaci moment
Mq [Nm]
27/15/1,25 0,73 0,84 1,7 15,0
41/21/2,0 1,61 1,12 4,0 44,5
41/41/2,0 2,43 2,12 4,0 44,5
41/62/2,5 4,01 3,20 6,0 44,5
    
41/41/2,0 D 4,87 4,10 4,0* 44,5
41/62/2,5 D 8,03 6,20 6,0* 44,5

D = Dvojité lišty

*
pri dvojitých lištách treba kusy kratšie ako 0,5 m na oboch koncoch spojiť, keď uloženie a bodové zaťaženie nie sú na rovnakej strane

Upozornenie:
všetky hodnoty zohľadňujú dierovanie, ďalšie záťažové diagramy pozri kap."Pressix CC 27 a 41".
TypMateriálDĺžka
[m]
Typ otvoruG
[kg/m]
Bal.
[m]
Objednávacie
číslo
27/15/1,25A4210,592 112912
41/21/2,0A4631,326 110595
41/41/2,0A4231,972 195802
41/41/2,0A4631,976 195796
41/62/2,5 A4633,136 173972
        
41/41/2,0 DA4633,946 195819
41/62/2,5 DA4636,276 174143