Inovatívny
závesný systém
Kotvy a príslušenstvo

Kombinovaná kotviaca skrutka TSM-ST

Použitie:

Vhodná okrem iného na rýchle a bezpečné upevnenie montážnych líšt a potrubí na stropy alebo steny z betónu. Použitie v suchých interiéroch.

  • Nízka náročnosť vŕtania
  • Malé rozostupy v dôsledku nízkeho rozperného tlaku
  • Bez atestu možno použiť aj do pevného prírodného kameňa a rôznych plných tvárnic
  • Možnosť použitia až dvoch hĺbok ukotvenia na zabezpečenie vysokého výkonu alebo nízkej náročnosti vŕtania a montáže
  • V prípade samostatného upevnenia možno vyvŕtaný otvor v prípade potreby utesniť proti tlakovej vode pomocou špeciálnej injektážnej malty
  • Fixings in isolated ceilings can be realised with the long versions of the TSM-ST

Montáž

Naskrutkujte do predvŕtaného otvoru valcovitého tvaru. Špeciálny závit sa s tvarovým stykom zarezáva pri skrutkovaní do kotevného podkladu. Následne je možné nastavenie hĺbky zaskrutkovania.

Technické údaje

Samostatné upevnenie:
Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0655. Povolené zaťaženia bez vplyvu osových rozostupov a vzdialeností od kraja. So zohľadnením celkového bezpečnostného faktoru podľa ETAG 001 ( YM YF ).

Hĺbka ukotvenia
40 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Náradie SW10 SW10
Spojovací závit M8 x 16 M8 x 16
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6 6
Hĺbka vŕtania h1 [mm] 45 60
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 1,0 1,9
C25/30 [kN] 1,0 2,1
C30/37 [kN] 1,2 2,3
C40/50 [kN] 1,3 2,7
C50/60 [kN] 1,5 3,0
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 1,9 4,3
C25/30 [kN] 2,1 4,7
C30/37 [kN] 2,3 5,2
C40/50 [kN] 2,7 6,1
C50/60 [kN] 3,0 6,6
Minimálna hrúbka podkladu hmin [mm] 100 100
Charakteristický osový rozostup scr,N  93 132
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  46,5 66
Minimálny osový rozostup smin [mm] 40 40
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 40 40
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] 8 8
Dovolený ohybový moment M_zuf [Nm] 5,7 5,7
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 a C50/60

Hĺbka ukotvenia
40 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] 0,5 0,9
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] 0,5 0,8
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] 0,5 0,6
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] 0,4 0,4
Charakteristická osová vzdialenosť scr,fi  124 176
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,fi  62 88


Viacnásobné upevnenie:
Výňatok z podmienok použitia ETA-16/0656
Použitie ako viacnásobné upevnenie nenosných systémov podľa ETAG 001, časť 6.
So zohľadnením celkového bezpečnostného faktoru podľa ( YM YF ).
Dovolené zaťaženia upevňovacieho bodu sú pre príslušné krajiny upravené v ETAG 001, časť 6.

Hĺbka ukotvenia
35 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Náradie SW10 SW10
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6 6
Hĺbka vŕtania h1 [mm] 40 60
Dovolené zaťaženie trhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Dovolené zaťaženie netrhlinového betónu v ťahu  
C20/25 [kN] 0,6 3,6
C25/30 [kN] 0,7 3,9
C30/37 [kN] 0,7 4,3
C40/50 [kN] 0,8 5,1
C50/60 [kN] 0,9 5,5
Minimálna hrúbkapodkladu hmin [mm] 80 100
Charakteristický osový rozostup scr,N  81 132
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  40,5 66
Minimálny osový rozostup smin [mm] 35 40
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 40
Priechodný otvor v podklade ≤ [mm] 8 8
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm] 10 10

Dovolené zaťaženie pri namáhaní požiarom v trhlinovom/netrhlinovom betóne C20/25 až C50/60

Hĺbka ukotvenia
35 mm
Hĺbka ukotvenia
55 mm
Dovolené zaťaženie v ťahu R30 zul. F [kN] 0,38 0,9
Dovolené zaťaženie v ťahu R60 zul. F [kN] 0,38 0,8
Dovolené zaťaženie v ťahu R90 zul. F [kN] 0,38 0,6
Dovolené zaťaženie v ťahu R120 zul. F [kN] 0,30 0,4
Charakteristický osový rozostup scr,N  108 176
Charakteristická vzdialenosť od okraja ccr,N  54 88

Duté stropné dosky z predpätého betónu C30/37 až C50/60

Hĺbka ukotvenia hnom [mm]    ≥ 35
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm]    6
Hĺbka vŕtania h1 [mm]    40
Odp. max. uťahovací moment Tinst [Nm]   10
Účinná hrúbka db [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Dovolené zaťaženie v ťahu [kN] 0,4 0,8 1,2
Minimálny osový rozostup smin [mm] 100 100 100
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100 100 100

Pri dimenzovaní dodržiavajte text celého atestu.

Materiál:
oceľ, galvanický pozink

Atesty

Atesty ETA-16/0655 a ETA-16/0656

* Iba na použitie ako viacnásobné upevnenie pre nenosné systémy v dutých stropných doskách z betónu a predpätého betónu.

TypDĺžka
[mm]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
6 x 35 K *350,02100 115030
6 x 55 1)550,02100 115725
6 x 75 1)750,02100 115726
6 x 95 1)950,03100 115727
6 x 135 1)1350,04100 117835
6 x 155 1)1550,04100 117836
6 x 1751750,05100 117837
6 x 195 1)1950,06100 117838