Together we build.
siklasicher.
Konzoly

Platňa základová GPL

Použitie:

Stenový, podlahový a stropný držiak pri budovaní technologických zariadení.

Technické údaje

Treba zohľadniť pri namáhaní závesu dov.zaťaženie použitých kotiev.

Vyhotovenie/ Typ
ťah
[kN]
Dov.ohyb.moment*
[Nm]
Max. rameno
[mm]
Zváracie procesy
Normal M8 1,5 8,8 150 R
Normal M10 / M10 RL 1,5 17,2 200 R
Normal 2G M8/M10 1,5 M8: 8,8
M10: 17,2
M8: 150
M10: 200
R
Normal R 1/2" 1,5 25,0 300 R
Stabil M10 4,0 17,2 200 R
Stabil M12 5,0 29,6 300 R
Stabil M16 8,5 70,3 300 M
Stabil R 1/2" 8,5 95,0 350 M
Stabil R 3/4" 8,5 180,0 450 M
Stabil R 1" 8,5 350,0 500 M

R = Odolnosť voči zváraniu
M = Tavné zvaranie

*
Obmedzenie únosnosti GPL, v závislosti od dov.zaťaženia závit.tyče, príp.závit.rúry.
σdov ≤ 160 N/mm2 fdov < 5 mm

Materiál:
oceľ, galvanický pozink
TypRozmery
L x B x s
[mm]
Diera
d x a
[mm]
Osová vzdial.
otvorov l
[mm]
G
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
Normal M8 80 x 30 x 3 9 x 16540,0550 107501
Normal M10 80 x 30 x 3 9 x 16540,0650 138361
Normal 2G M8/M1080 x 30 x 39 x 16540,06100 113016
Normal M10 RL80 x 30 x 3ø 4,5540,0650 199077
Normal R 1/2"80 x 30 x 3 9 x 16540,0850 138501
Stabil M10120 x 40 x 411 x 25800,1450 138343
Stabil M12120 x 40 x 411 x 25800,1550 107556
Stabil M16120 x 40 x 511 x 25800,1950 138352
Stabil R 1/2"120 x 40 x 511 x 25800,2050 138529
Stabil R 3/4"120 x 40 x 511 x 25800,2050 138538
Stabil R 1"120 x 40 x 511 x 25800,2250 107592