Použitie:

Sada pre jedno a dvojlôžkovú podporu pri budovaní technologických zariadení k montážnym lištám Sikla alebo priamo k budove.
Odporučené používať v kombinácii s objímkami Stabil D-3G a chladovými SKS Top-2C.
Variabilná možnosť pripojenia podľa zaťaženia na závit: M12, M16. V kombinácii s adaptérmi 1/2"-(pozri adaptér IG/IG) vzniká ďalšia možnosť pripojenia. Vďaka zosilneniu sklenenými vláknami má polyamidy tlmiacu hlukovú schopnosť.
Sada je určená obzvlášť pre montáž vodiacich uložení na podlahu, strop a stúpačiek.

Montáž

Pri stojatej montáži od DN 100 je potrebné namontovať kontra maticu G 1/2" na 3G-maticu objímky.

Technické údaje

Dov. zaťaženie na stropnú montáž:
5,0 kN
Dov. zaťaženie na podlahovú montáž:
9,0 kN
Teplotné zaťaženie:
130°C
Súč. adhéz. trenia µ0:
0,18
Súč. klzného trenia µ:
0,14

Materiál:
teleso a vodiace sane:
oceľ, galvanicky zinok

Typ
max. rameno sily
[mm]
max. rameno sily
ULTRAglide
[mm]
max. klzná dráha s
[mm]
H3G 250 400 100
H3G2 250 400 135

Dovolené zaťaženie FZ* pri kontakte s ohňom

FWD 30
[N]
FWD 60
[N]
FWD 90
[N]
FWD 120
[N]
≤ 1.000 ≤ 540 ≤ 360 ≤ 260

FZ = max. prípustné zaťaženie v ťahu.

*Trvalá udržateľnosť použitých konektorov musí byť braná do úvahy. To platí najmä na oheň.

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
H3G-PL1,4210 149301
H3G2-PL1,8410 126658