Použitie:

Sada pre jedno a dvojlôžkovú podporu pri budovaní technologických zariadení. Používa sa predovšetkým v kombinácii s objímkami Stabil D-3G a chladovými objímkami SKS Top-2C.
Variabilné závitové pripojenie podľa zaťaženia: M12, M16. V kombinácii s 1/2"-adaptérom (viď adaptér IG/IG) sú aj ďalšie možnosti. Klzná sada má vďaka polyamidu zosilneným sklenými vláknami aj protihlukovú schopnosť.
Prvok je obzvlášť určený pre montáž na strop alebo podlahu, príp. ako vodiace uloženie pre stúpačky.
Pri montáži na stenu odporúčame použiť upevnenie na Sikla konzolu.

Montáž

Pri stojatej montáži od DN 100 je potrebné použiť kontr amaticu G 1/2" na 3G-maticu prvku.

Technické údaje

Dov. zaťaženie na stropnú montáž:
5,0 kN
Dov. zaťaženie na podlahovú montáž:
9,0 kN
Dov. ohyb. moment pri stenovej montáži u H3G2*:
350 Nm
Teplotná odolnosť:
130°C
Súč. adhézneho trenia µ0 :
0,18
Súč. klzného trenia µ:
0,14
 
Materiál:
Teleso a vodiace sane:
oceľ, galvanický pozink

*Treba zohľadniť aj dov. ohyb. momenty spoj. prvkov, t.j. závit. rúry, príp. tyče.

Typ
max. rameno sily
[mm]
max. rameno sily
ULTRAglide
[mm]
max. klzná dráha s
[mm]
H3G 250 400 100
H3G2 250 400 135

Dovolené zaťaženie FZ* pri kontakte s ohňom.

FWD 30
[N]
FWD 60
[N]
FWD 90
[N]
FWD 120
[N]
≤ 1.000 ≤ 540 ≤ 360 ≤ 260

FZ = max. prípustné zaťaženie v ťahu.

*Trvalá udržateľnosť použitých konektorov musí byť braná do úvahy. To platí najmä na oheň.

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
H3G1,1210 149295
H3G21,5510 126700