Inovatívny
závesný systém
siFramo 80

Kĺb GE F - ST F 80

Použitie:

Na podopretie vystuženia v spojení s nosným systémom siFramo 80 na oceľové nosníky ako aj na vystuženie rámovej konštrukcie. Uhol je plynule nastaviteľný medzi 25° a 155°.

Obsah dodávky

Kĺb GE F - ST F 80 naskrutkovaný na platňu.

Montáž

Montáž kĺbu na oceľový nosník je realizovaná pomocou montážnej sady MS 5P M12 S napojením na základovú platňu. Od typu 161/200 je potrebné upevnenie pomocou montážneho setu MS 5P M16 S. Ďalšia možnosť je je upevniť kĺb pomocou štyroch kotiev pre ťažké zaťaženie M12 na betónové steny.
Na osemhranný podporný profit TP F 80 sa kĺb upevňuje pomocou štyroch Formlock skrutiek. Dĺžky podporného profilu je možné získať z údajov nižšie v tabuľke.
Po montáži požadovaného uhla musia byť skrutky dotiahnuté na kĺb hodnotou 40 Nm.

Uvoľnením skrutkového spoja medzi kĺbom a platňou možno kĺb pootočiť o 90° a potom použiť ako priečnu výstuhu (pozri obr. 4).

Technické údaje

Typ
Výška H
[mm]
Dĺžka L
[mm]
Šírka B
[mm]
Uhol α
GE F 80/120 - 80 140 220 220 25° - 155°
GE F 121/160 - 80 - 1 140 320 260 25° - 155°
GE F 161/200 - 80 - 1 140 320 310 25° - 155°
GE F 201/300 - 80 - 1 140 220 420 25° - 155°

Dĺžka podpery medzi dvoma kĺbmi:


b [mm]
1000
b [mm]
1500
b [mm]
2000
b [mm]
2500
b [mm]
3000
α c [mm] c [mm] c [mm] c [mm] c[mm]
25° 2130 3313 4496 5679 6862
30° 1784 2784 3784 4784 5784
35° 1542 2413 3285 4157 5028
40° 1364 2142 2920 3698 4476
45° 1230 1938 2645 3352 4059
50° 1128 1780 2433 3086 3738
55° 1048 1658 2268 2879 3489
60° 985 1563 2140 2717 3295
65° 937 1488 2040 2592 3143

a =
Vertikálna dĺžka od stredovej osi kĺbu po spodnú hranu profilu v bode napojenia
b =
Horizontálna dĺžka vyloženia od bodu pripojenia po stredovú os kĺbu
c =
Dĺžka podpery medzi dvoma kĺbmi
α =
Uhol medzi kĺbom vytvoreným na vertikálnu podperu

Materiál:
oceľ, HCP

* skladom

TypG
[kg]
Bal.
[kus]
Objednávacie
číslo
GE F 80/120 - 80 *6,21 115856
GE F 121/160 - 80 - 19,81 115857
GE F 161/200 - 80 - 111,31 115859
GE F 201/300 - 80 - 110,41 115861