Together we build.
siklasicher.

Novinky

Nová internetová stránka Sikla - čas na nový dizajn

Od 25. februára 2016 sme prišli s novou internetovou stránkou, vrátane elektronického e-katalógu.

Pri tvorbe našej novej internetovej stránky sme prikladali veľký význam tomu, aby sme vytvorili používateľský zážitok, ktorý bude vďaka responzívnemu dizajnu fungovať optimálne na všetkých koncových zariadeniach, či už klasickom PC, tablete alebo smartfóne.

Header Sikla Slovensko