Novinky

Certifikácia podľa normy EN 1090

Na nosné komponenty, vyrobené z ocele a hliníka v Európskom vnútornom trhu, je od júla 2014 povinné označenie CE podľa EN 1090. Na globálnych trhoch zohrávajú normy a ich dodržiavanie pri vytváraní nákupných rozhodnutí čoraz významnejšiu úlohu, najmä pokiaľ ide o otázku bezpečnosti.

Sikla získala normu EN 1090 a dostala osvedčenie o zhode továrne na riadenie výroby. Nosné systémy siFramo a Simotec budú v budúcnosti s označením CE.

jpg sh-zertifikat-konformitaet

Downloads