Ponuka voľných miest

Manažér účtovného oddelenia a kontrolingu

Miesto práce
Pestovateľská 6, Bratislava

Druh pracovného pomeru
Plný úväzok

Termín nástupu
Pracovný nástup je možný ihneď, prípadne dohodou

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • Pracovník je zodpovedný za komplexné spracovanie oblastí účtovníctva ako samostatný účtovník
 • Včasné a riadne spracovanie a vyúčtovanie všetkých účtovných dokladov pre príslušné úrady a inštitúcie v súlade s internými požiadavkami firmy v stanovených intervaloch
 • Aktívna účasť pri spracovaní finančných výkazov podľa stanovených štandardov (zákon o účtovníctve), účtovanie a výpočet rezerv, rozúčtovanie nákladov apod.
 • Vedenie účtovných evidencií a ich zosúladenie s účtami hlavnej knihy, príprava daňových priznaní, výkazov a prehľadov pre interné potreby a pre externé inštitúcie
 • Spolupráca s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy a s externými inštitúciami (FÚ, SNB)
 • Príprava a zadávanie bankových prevodov a účtovanie bankových výpisov
 • Potvrdzovanie a prerokovávaniesalda s obchodnými partnermi a pravidelné zasielanie upomienok v stanovených termínoch a aktívna komunikácia s nimi
 • Vytvorenie a zaslanie reportu o stave pohľadávok spoločnosti Sikla Slovensko s.r.o.
 • Účtovné spracovanie a účtovanie dokladov
 • Vedenie bežných prepočtov s bankami a ostatnými finančnými inštitúciami
 • Vykonávanie periodickej kontroly účtov (analýza zúčtovania s klientmi, inštitúciami, nákladové účty)
 • Formálna a účtovná kontrola faktúr, účtov a iných dokladov za nakúpený tovar a poskytnuté služby

Zamestnanecké výhody, benefity

 • príjemné pracovné prostredie v etablovanej spoločnosti, solídne zázemie a firemná kultúra úspešného zahraničného koncernu
 • skúsení, priateľskí a motivovaní kolegovia
 • firemné jazykové kurzy
 • notebook, mobilný telefón
 • flexibilná pracovná doba a možnosť práce na home office

 Požiadavky na zamestnanca

 • ukončené SŠ/VŠ vzdelanie ekonomického smeru
 • zručnosti práce na PC, znalosti a ovládanie balíku MS Office
 • spoľahlivosť, flexibilita a dôslednosť podmienkou
 • ochota pracovať a rozhodovať sa samostatne
 • efektívna komunikácia a schopnosť rýchlo sa prispôsobiť rôznym situáciám
 • komunikatávna znalosť nemeckého jazyka vítaná

  Informácie o výberovom konaní

  V prípade Vášho záujmu o túto pozíciu nám pošlite prosím svoj profesijný životopis na martin.kralovic@sikla.com
  Životopis z dôvodu ochrany osobných údajov vkladajte bez Vašej fotografie. Telefonicky budeme pozývať uchádzačov, ktorí spĺňajú uvedené požiadavky. Ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem o prácu v našej spoločnosti SIKLA.

  Podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás informujeme, že Vaše osobné údaje, vrátane údajov obsiahnutých v zaslanom životopise, ktoré ste nám poskytli, budú spracúvané prevádzkovateľom, spoločnosťou SIKLA Slovensko s.r.o., so sídlom Pestovateľská 6, 841 02 Bratislava, IČO: 36 243 671, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 29244/B účelom výberového konania na konkrétnu pozíciu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje aj bez súhlasu dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce, ktorý je osobitným zákonom vo vzťahu k zákonu o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sa nikomu nesprístupňujú, neposkytujú ani nezverejňujú, a nie sú ani predmetom cezhraničného prenosu. Po ukončení výberového konania budú osobné údaje zlikvidované. Poučujeme Vás, že máte práva dotknutej osoby podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, najmä právo vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov; likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.