Inovatívny
závesný systém

Sikla spája

Ako jeden z lídrov v oblasti upevňovacích systémov je Sikla už takmer päť desaťročí kompetentným partnerom pri technickom vybavení budov a stavbe priemyselných zariadení. Produkty Sikla sa používaj vo vyše 35 krajinách celého sveta. Sme zastúpení takmer v každej európskej krajine, buď vlastnou dcérskou spoločnosťou, alebo našim distribučným partnerom.

Siklu založil Sighart Klauß v roku 1967. Dnes už medzinárodne pôsobiaca firemná skupina zamestnáva približne 750 zamestnancov a ako nezávislú rodinnú firmu ju vedú Dieter a Reiner Klauß.

Dieter und Reiner Klauß 2
Majitelia firmy: Dieter Klauß (vľavo) a Reiner Klauß (vpravo)

Značka Sikla znamená skúsenosti, kompetentnosť a riešenia na mieru. Projektujeme, poskytujeme poradenstvo, šetríme Vaše náklady, optimalizujeme a sme stále o krok vpred. S tým je jasne spojený prínos pre Vás: rýchlejšie a efektívnejšie upevňovacie riešenia. Inovácie a praktické zameranie je stále v centre našej činnosti s cieľom zjednodušiť a zefektívniť každodennú prácu používateľov našich riešení.

Umenie tvoriť hodnoty

Vytváranie skutočných hodnôt je základným predpokladom dlhodobého úspechu. A preto má Sikla vžitý, desaťročia trvajúci partnerský koncept podpory svojich zákazníkov.

Úloha našej firmy

  • Pre našich zákazníkov prinášame najlepšie riešenia ich problémov v oblasti podpory a upevnenia potrubných vedení v pozemných stavbách a pri výstavbe zariadení.
  • Vyvíjame a predávame produkty a služby, ktoré zaručujú jednoduchú, bezpečnú a cenovo výhodnú montáž.
  • Plníme úlohy našej firmy s ohľadom na šetrenie prírodných zdrojov a za zohľadnenie ekologických princípov trvalej udržateľnosti.
jpg ph-ueber-uns

Centrála Sikla vo VS-Schwenningen


Inovácie určujúce smerovanie trhu

MI - Pressix 30

1995  |  Pressix CC 30

Sikla vynašla rýchlomontážny systém

MI - Simotec

1998  |  Simotec

Prvý stavebnicový systém na stavby priemyselných zariadení

MI - Pressix CC 41

2005  |  Pressix CC 41

Najrýchlejšie spojenie medzi lištami

MI - siFramo 80

2006  |  siFramo 80

Jedinečne koncipovaný systém flexibilnej montáže rámcových konštrukcií

MI - Pressix CC 27

2008  |  Pressix CC 27

Technológia CC spájania vhodná aj pre malé a stredné zaťaženie

MI - Rohrlager

2010  |  Re-Design uloženia potrubia

Modulárna stavebnica s certifikovanou bezpečnosťou

MI - siFramo neu

2014  |  siFramo - Nová dimenzia

Flexibilná montáž rámových konštrukcií vhodná pre malé až ťažké zaťaženie